ZLÍN DESIGN MARKET 2020 ZRUŠEN,
O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDETE INFORMOVÁNI V ZÁVISLOTI NA PROBÍHAJÍCÍCH OPATŘENÍCH.